Szkolenie

Sprawozdawczość z realizacji zadań

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

29 stycznia 2014

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Sala obrad Sejmiku Województwa

Ul. Racławicka 56

   PROGRAM SZKOLENIA

 

 

O nas…

Jesteśmy pierwszą w Polsce agencją ds. zarządzania energią utworzoną w ramach programu Unii Europejskiej SAVE II.
Na rynku ogólnopolskim działamy od 2000 roku, a nasza misja brzmi następująco:

„Wsparcie zrównoważonego rozwoju samorządów i firm poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektu poprawy stanu środowiska naturalnego”

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w sferze użyteczności publicznej na rzecz poszanowania energii i ochrony środowiska, w zakresie:

- poszanowania energii i ochrony środowiska
- świadczenia usług w zakresie przygotowywania planów i lokalnych polityk energetycznych
- promocji budownictwa energooszczędnego
- świadczenia usług w zakresie audytów energetycznych
- działalność szkoleniowa w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska
- organizacja konferencji
- przygotowywanie wniosków o finansowanie inwestycji
- organizowanie projektów i programów demonstracyjnych
- promocja odnawialnych źródeł energii
- działalność wydawnicza
- usługi konsultingowe i doradcze w zakresie energii i ochrony środowiska