Finansowanie przez stronę trzecią ESCO

 

Finansowanie przez trzecią stronę polega na realizacji inwestycji przy pomocy firmy typu ESCO (energy saving company – przedsiębiorstwo oszczędzania energii). W przypadku, kiedy inwestor nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić modernizacji swojego obiektu lub nie chce angażować własnych funduszy, może skorzystać z pomocy tego typu firmy. W takim przypadku firma typu ESCO finansuje i realizuje modernizację. Na podstawie zawartego porozumienia firma (trzecia strona) odzyskuje przez ustalony okres czasu poniesione nakłady wraz z zyskiem. Po zakończeniu tego okresu urządzenia zainstalowane w obiekcie przechodzą na własność właściciela.