Dokumentacja aplikacyjna

 

Fundusze strukturalne stały się podstawowym źródłem finansowania inwestycji z wielu dziedzin m.in.: infrastruktury ochrony środowiska, edukacji, turystyki i sportu. Przed gminami, przedsiębiorcami i innymi organizacjami pojawiła się możliwość korzystania z nowego źródła ale aby ich wykorzystanie było skuteczne wnioski i dokumentacja muszą być przygotowane zgodnie z wymaganiami instytucji wdrażających poszczególne programy.

Nasza oferta dotyczy przygotowania:

  • wniosków aplikacyjnych
  • studiów wykonalności i biznesplanów
  • raportów oddziaływania na środowisko
  • biznes planów

dla projektów zgłaszanych do takich programów jak: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne, Program Rozwoju Polski Wschodniej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programy EWT, inne.

Oferujemy również wyszukanie źródła finansowania odpowiadajacego zakresowi inwestycji i rodzajowi beneficjenta.