Audyt energetyczny i remontowy

 
Wykonujemy audyty energetyczne oraz remontowe (zobacz więcej o audycie) dla wszystkich zainteresowanych racjonalnym wykorzystaniem energii i zmniejszeniem kosztów eksploatacji obiektu.

Nasza oferta obejmuje wykonanie:

  • audytu energetycznego i remontowego budynku,
  • audytu energetycznego sieci cieplnej,
  • audytu energetycznego źródła ciepła,

Pozytywnie zweryfikowany audyt będzie stanowił dla Państwa podstawę do udzielenia kredytu, którego spłata następuje ze zmniejszenia kosztów energii. Poza tym uzyskają Państwo z Banku Gospodarstwa Krajowego premię termomodernizacyjną. Nasi specjaliści udzielą Państwu porad w zakresie warunków jakie trzeba spełnić, aby można było skorzystać z takiej premii. O kredyt mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania lub  budynków wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego do wykonania zadań publicznych (zobacz więcej na temat finansowania termomodernizacji).

Szczegółowych informacji udzieli Państwu mgr inż. Piotr Stańczuk