Co to jest audyt?

 

Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres oraz parametry technicze i ekonomiczne przedsięwziącia termomodernizacyjnego, wraz ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów inwestycji oraz oszczędności energii. Audyt stanowi założenia do projektu budowlanego. Od roku 2009 istnieje możliwość wykonania audytu remontowego. Ten rodzaj dokumentu dotyczy budynków, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961r.

Audyty energetyczny i remontowy są niezbędne, aby skorzystać z preferencyjnego kredytu i premii w ramach Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Spłata rat kredytu wraz z odsetkami następuje z uzyskanych w wyniku modernizacji oszczędności kosztów energii.

Po przeprowadzeniu prac wskazanych w audycie energetycznym lub remontowym w zależności od rodzaju opracowania, przyznawana jest odpowiednio premia termomodernizacyjna lub remontowa. Jest to pomoc w spłacie przez Bank Gospodarstwa Krajowego części kwoty kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Należy pamiętać, że raz wykonana modernizacja powoduje stały efekt w postaci zmniejszenia kosztów ogrzewania. Wykonanie modernizacji budynku poprawia komfort cieplny w mieszkaniach oraz powoduje wzrost wartości mieszkań w tym budynku. W audycie energetycznym określone są metody dociepleń, grubości materiałów izolacyjnych, jakie należy zastosować, parametry stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej.

(Zobacz więcej o finansowaniu termomodernizacji).