Dotacje i pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

O dofinansowanie inwestycji na rzecz ochrony środowiska w tym również termomodernizacji można ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Możliwe jest uzyskane dotacji lub preferencyjnej pożyczki na przedsięwzięcia termomodernizacje jednocześnie znacznie poprawiające stan środowiska naturalnego.

Aktualne informacje na temat zasad dofinansowania oraz listy priorytetów można znaleźć na stronach internetowych:

WFOŚiGW Kraków

WFOŚiGW Rzeszów

WFOŚiGW Katowice

WFOŚiGW Opole

WFOŚiGW Wrocław

WFOŚiGW Lublin

WFOŚiGW Kielce

WFOŚiGW Łódź

WFOŚiGW Poznań

WFOŚiGW Zielona Góra

WFOŚiGW Szczecin

WFOŚiGW Toruń

WFOŚiGW Gdańsk

WFOŚiGW Olsztyn

WFOŚiGW Białystok

WFOŚiGW Warszawa