Etapy termomodernizacji

 
Aby kompleksowo przeprowadzić termomodernizację i skorzystać z pomocy Państwa w postaci premii termomodernizacyjnej lub remontowej, należy dobrze zaplanować wszystkie etapy inwestycji:

1. Audyt energetyczny lub remontowy (więcej o audycie) – czas wykonania ok. 14-21 dni.

2. Wystąpienie do banku (który podpisał umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego) z wnioskiem o kredyt i premię termomodernizacyjną lub remontową. (więcej na temat finansowania termomodernizacji)

3. Projekt budowlany docieplenia – czas wykonania ok. 30 dni.

4. Uzyskanie pozwolenia na budowę – czas trwania procedur urzędowych od 65 do 90 dni.

5. Wykonanie prac termomodernizacyjnych zgodnie z audytem i projektem budowlanym.

6. Przyznanie etykiety energetycznej dla budynku.

7. Wystąpienie z wnioskiem do MPEC o zmniejszenie mocy zamówionej.

Projekt budowlany termomodernizacyji

Projekt Założenia do projektu budowlanego stanowi wykonany wcześniej audyt energetyczny lub remontowy.

Projekt budowlany sporządzany jest przez architekta, uzgadniany z rzeczoznawcą ds. ppoż. i jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

W projekcie budowlanym znajduje się inwentaryzacja elewacji, projekt docieplenia wraz z kolorystyką wszystkich elewacji oraz szczegóły rozwiązań systemowych.

Inwentaryzacja budowlana budynku

W przypadku, gdy brak jest dokumentacji technicznej budynku konieczna jest inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu docieplenia.

Pozwolenie na budowę

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o pozwolenie na budowę jest posiadanie przez inwestora projektu budowlanego docieplenia.

Przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę wiąże się ze złożeniem wniosku w Wydziale Architektury Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego.

Postępowanie urzędowe związane z uzyskaniem pozwolenia może trwać od 60 do 90 dni.

Wniosek o zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej

Po prawidłowo przeprowadzonej termomodernizacji moc cieplna oraz zapotrzebowanie ciepła dla budynku ulega znacznemu zmniejszeniu. W celu obniżenia kosztów ogrzewania związanych z opłatą stałą należy wystąpić o zmniejszenie mocy zamówionej. Wniosek powinien zawierać obliczenia zapotrzebowania ciepła dla stanu istniejącego oraz dla wariantu po modernizacji. Obliczenia powinny być przeprowadzone przez audytora posiadającego uprawnienia.