Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizcji i remontów

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada  2008 roku o w Banku Gospodarstwa Krajowego utworzono Fundusz Termomodernizacji. Jest to rodzaj pomocy Państwa w spłacie części zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne kredytu.

Na podstawie audytu energetycznego lub remontowego wyliczane są oszczędności kosztów energii, z których to spłacony zostanie zaciągnięty kredyt.

Wysokość premii termomodernizacyjnej, stanowić będzie 20% wykorzystanej kwoty kredytu z zastrzeżeniem że nie będzie wyższa niż:

  • 16% kosztów całkowitych poniesionych na realizację przedsięwzięcia,
  • dwukrotność rocznych oszczędności kosztów energii.

Wysokość premii remontowej, stanowić będzie 20% wykorzystanej kwoty kredytu z zastrzeżeniem, że nie będzie wyższa niż:

  • 15% kosztów całkowitych poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

Wspomniana Ustawa określa również ograniczenia związane z wysokością planowanych rocznych oszczędności energii (Art 3 i Art 9).