Planowanie strategiczne

 

W zakresie planowania strategicznego na poziomie lokalnym i regionalnym Małopolska Agencja Energii i Środowiska oferuje Państwu wykonywanie następujących dokumentów strategicznych:

  • Program Rewitalizacji
  • Plan Odnowy Miejscowości
  • Strategia i Plan Rozwoju

Z naszą pomocą samorząd będzie dysponował dobrze przygotowanymi dokumentami będącymi podstawą strategicznego planowania zrównoważonego rozwoju.