Projekty

 

Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. od początku swojej działalności realizuje projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju, promocji budownictwa energooszczędnego i poszanowania energii. W ramach 9 zrealizowanych międzynarodowych przedsięwzięć MAEŚ brał udział w prowadzeniu akcji promocyjnych, opracowywaniu dokumentów strategicznych i szkoleniowych, organizowaniu konferencji i szkoleń.