Biogas Regions

 

Cel projektu:

Celem podstawowym jest przygotowanie mieszkańców małopolski na przyjazne i bezpieczne dla środowiska wdrożenie technologii biogazowych oraz otwarcie społeczności lokalnych gmin na ideę wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zebranie i opracowanie danych będzie przydatnym narzędziem dla przyszłych inwestorów w zakresie budowy biogazowni. Rozwój technologii biogazowych przyczyni się do ograniczenia strumienia odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowiskach odpadów, zgodnie z założeniami Dyrektywy Rady Unii Europejskiej nr 99/31 z 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów. W procesie spalania biogazu produkowana jest energia odnawialna, co przyczynia się do wykonania założeń Strategii rozwoju energetyki odnawialnej, która zakłada, że w 2010 roku Polska osiągnie poziom 7,5% energii pochodzącej ze OZE, a do 2020 14%.

Czas trwania: 11.2007 – 10.2010

Partnerzy: Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Austria, Belgia, Słowenia, Włochy.

Europejska strona projektu: www.biogasregions.org

 

Fakty o biogazie

O projekcie

Partnerzy projektu

Spotkania i dokumenty

Narzędzie do oceny potancjału do budowy biogazowni

Kalkulator Biogazowy

Projekt współfinansowany przez:

 

Za treść niniejszej strony odpowiadają jej autorzy. Wyrażone w niej poglądy nie muszą odzwierciedlać opinii Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zastosowanie podanych w nim informacji.