Fakty o biogazie

 
Czym jest biogaz?

„Biogaz” to gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów Skład biogazu zależy od procesu technologicznego i zastosowanego materiału wsadowego, ale można uznać następujące granice zawartości poszczególnych gazów: 55-85% metan,14-48% CO2 oraz z małej ilości siarkowodoru, azotu, tlenu, wodoru i innych substancji.

Instalacje biogazu stosuję się do:

 • odzysk gazu wysypiskowego,
 • odzysk gazu z przeróbki osadów ściekowych,
 • produkcja biogazu rolniczego.

Substraty do produkcji biogazu rolniczego

Odpady z produkcji rolniczej:

 • gnojowica bydlęca, gnojowica świńska,
 • obornik bydlęcy, obornik ptasi,
 • odpady zbożowe i inne odpady roślinne.

Rośliny energetyczne:

 • pszenica, pszenżyto, kukurydza (kiszonka), jęczmień, rzepak,
 • lucerna, trawa sudańska,
 • ziemniak, burak pastewny.

Odpady z przemysłu spożywczego:

 • odpady z warzyw,
 • odpady z produkcji żelatyny, skrobi
 • odpadki z chleba i ciast,
 • odpady tłuszczu i serów,
 • wytłoki owoców i winogron,
 • wywar gorzelniany, wysłodziny browarniane,
 • odpady poubojowe.

Inne odpady organiczne:

 • odpady żywności,
 • odpady paszy.

Wartość energetyczna biogazu wynosi 19,7-25 MJ/m3. Przy zastosowaniu generatorów prądotwórczych z 1 m3 biogazu można uzyskać 1,9-2,8 kWh energii elektrycznej i 3,5-4,9 kWh energii cieplnej.

Zalety biogazowni to:

 • Redukcja emisji CH4 i CO2
 • Możliwość produkcji i sprzedaży energii oraz ciepła
 • Możliwość produkcji nawozu organicznego
 • Ograniczenie substancji biodegradowalnych deponowanych na składowiskach
 • Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych