Projekt RESIK

 

Projekt „Utworzenie Regionalnej Sieci Inwestycji i Inwestorów Kapitałowych RESIK” prowadzony przez MAEŚ w latach 2006-2008 był finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.6.

Projekt dotyczył utworzenia pierwszej w Małopolsce sieci aniołów biznesu – inwestorów zainteresowanych finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć wysokiego ryzyka.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.resik.eu