System Zarządzania Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej

 
System zarządzania energią (SZE) to program wdrażania racjonalnej gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Stworzony został z myślą o właścicielach większej liczby budynków, którzy dzięki niemu będą mogli osiągnąć konkretne korzyści. System składa się z następujących elementów:
  • Szkolenie dla administratorów budynków,
  • Ankiety dotyczące poszczególnych budynków,
  • Przeglądy budynków,
  • Internetowa baza danych,
  • Analiza danych.