Szkolenia

 

Szanowni Państwo,

Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o. w Krakowie zaprasza na szkolenie dla przedstawicieli Jednostek Sektora Finansów Publicznych województwa małopolskiego. Szkolenie poświęcone będzie problemom udzielania zamówień publicznych na dostawę energii elektrycznej.

Tematyka szkolenia została wybrana i opracowana w odpowiedzi na zapotrzebowanie Jednostek Sektora Finansów Publicznych związane z kompleksowym wyjaśnieniem zagadnień prawnych w obszarze prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa energetycznego, w tym prawa energetycznego Unii Europejskiej przy przygotowaniu i przeprowadzeniu tak szczególnych działań, jakimi są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.

Szkolenie odbędzie się 02 marca 2012r. w Hotelu Royal w Krakowie. Początek o godzinie 9.30. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska Sp. z o.o. w Krakowie osobiście, faxem, drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnej do 24 lutego 2012r. Każda jednostka może zgłosić więcej niż jednego uczestnika.