Polityka prywatności

Polityka prywatności MAES

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego Maes (zwana dalej Polityką) ma charakter informacyjny dla Kupujących.
 2. Wszystkie słowa wyrażenia i akronimy użyte w Polityce i rozpoczynające się dużą literą (Sklep Internetowy, Kupujący itp.) zostały wyjaśnione w §1 Regulaminu sklepu. Regulamin Sklepu Internetowego dostępny na stronie www.maes.pl.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Maes (www.maes.com.pl) jest Maes Natalia Grzesik ul. Szklarniowa 16 Poznań, NIP 9720789173, Regon 380307480, adres poczty elektronicznej: biuro@maes.pl.
 4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane za ich zgodą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Każdy Kupujący, którego dane dotyczą (jeżeli Maes jest ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@maes.com.pl. Administratorowi należy zgłosić chęć usunięcia lub prośbę o wgląd, sprostowanie lub ograniczenie przetwarzania do danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Kupujących jest dobrowolne lecz może być niezbędne do zawarcia i realizacji umów sprzedaży.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Kupujących również po cofnięciu zgody, tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.
 7. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Kupującego podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Administrator prowadzi rejestr przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Administrator dokłada szczególnej i należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane i zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania; przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Administaror realizuje wyżej wyminione zapewnienia za pomocą  odpowiednich środków technicznych i/lub orgaznizacyjnych.

 

§2 Cel zbierania, przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

 

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • Realizacja złożonych zamówień za pośrednictwem Sklepu w tym dostaw zamówionych towarów, udzielania odpowiedzi na zapytania Kupujących, tworzenia ofert handlowych i rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna - niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy.
 • Realizacja ustawowych obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawa prawna – obowiązek prawny.
 • Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych – Podstawa prawna – uzasadniony interes Administratora polegający na doskonaleniu stosownych funkcjonalności Sklepu poprzez analizy aktywności Kupujących w Sklepie.
 • Działania marketingowe Sklepu: wyświetlaniu Kupującymi treści marketingowych, kierowaniu e-mailowych powiadomień o ofertach, które mogą zawierać informacje handlowe. W szczególności informacje handlowe i treści marketingowe wysyłane przez Newsletter po wyrażeniu zgody przez Kupującego. Podstawa prawa - uzasadniony interes Administratora.
 • Ustalenie i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna – uzasadniony interes Administratora.
 • Administrowanie serwerem poprzez zapisywanie niektórych informacji w logach serwera. Podstawa prawna – uzasadniony interes Administratora mający za cel zapewnienie jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 

§3 Zakres zbieranych danych

 

 1. Dane zbierane podczas rejestracji w Sklepie:
 • Klient: imię i nazwisko, adres siedziby, adres dostawy, NIP, adres e-mail, nr telefonu.
 • Konsument: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres-e-mail, nr telefonu.
 • System może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 1. Dane zbierane podczas zakupów w tym zakupy bez rejestracji:
 • Klient: imię i nazwisko, adres siedziby, adres dostawy, NIP, adres e-mail, nr telefonu.
 • Konsument: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres-e-mail, nr telefonu.
 • System może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 1. Dane podczas realizowania procesu zakupów w tym rozpatrywania reklamacji:
 • Klient: imię i nazwisko, adres siedziby, adres dostawy, NIP, nr rachunku bankowego adres e-mail, nr telefonu.
 • Konsument: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, nr rachunku bankowego, adres-e-mail, nr telefonu.
 1. Dane Newsletter. Dane osobowe gromadzone przez Newsletter to adres e-mail.
 2. Logi Serwera. Informacje o niektórych zachowaniach Kupujących są zapisywane w warstwie serwerowej. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • Czas nadejścia zapytania,
 • Czas wysłania odpowiedzi,
 • Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • Informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

 

§4 Odbiorcy danych osobowych

 

W celu właściwej realizacji Umów Sprzedaży oraz spełnienia wymagań prawnych dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym ze Sklepem. Podmioty, które mogą przetwarzać dane to:

 • firmy kurierskie i spedycyjne dostarczające zakupione w Sklepie towary Kupującym,
 • firma świadcząca usługi z zakresu księgowości na rzecz Sklepu,
 • dostawcy lub producenci towarów dostarczający zakupione w Sklepie towary,
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu ,
 • firma świadcząca usługi hostingowe (przechowywania) danych osobowych,
 • firmy będące właścicielem serwisów obsługujących płatności,
 • firmy realizujące działania marketingowe na rzecz Sklepu w tym firmy realizujące usługi komunikacji z klientem poprzez wysyłanie wiadomości e-mail,
 • firmy doradcze, prawne i konsultingowe świadczące usługi na rzecz Sklepu,
 • firmy realizujące usługi dla Kupujących zlecone przez Sklep.

 

§5 Okres przechowywania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Kupujących zarejestrowanych w Sklepie są przetwarzane przez cały okres korzystania ze Sklepu do czasu wyrażenia woli o usunięciu danych osobowych.
 2. Dane osobowe Kupujących ( w tym Kupujących nie zarejestrowanych) przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień , dostaw zamówionych towarów i rozpatrywania reklamacji są przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia danych przez Kupującego, lub do czasu upływu okresu wynikającego z okresu reklamacji na produkt.
 3. Dane osobowe Kupujących zarejestrowanych w Newsletter, przechowywane są do czasu wyrażenia woli przez Kupującego o usunięciu danych osobowych.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi księgowej, w celach podatkowych i rachunkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione – wynika to ze szczególnych przepisów o rachunkowości obowiązujących w Polsce.

 

§6 Pliki cookies

 

 1. Definicje:
  Serwis - strona internetowa pod adresem www.maes.com.pl
  Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.
 2. Serwis korzysta z plików cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 6. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 9. Użytkownik, który nie chce aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:
 • W przeglądarce Internet Explorer należy:wybrać z menu głównego pozycję "Narzędzia/Opcje internetowe" a następnie w sekcji "Prywatność" zaznaczyć "Zaawansowane" i wyłączyć pliki cookies.
 • W przeglądarce Mozilla Firefox należy:wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie pozycję "Opcje" i określić poziom prywatności w sekcji "Prywatność".
 • W przeglądarce Opera należy:wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie z pozycji "Preferencje" wybrać "Zaawansowane" a potem "Ciasteczka".
 • W przeglądarce Google Chrome należy:z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję "Opcje" a następnie "Dla zaawansowanych" oraz "Ustawienia plików cookie".Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie plików cookies można znaleźć w menu "Narzędzia" lub "Opcję". Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.