Przeglądy regałów magazynowych

Maes to firma z wieloletnim doświadczeniem w instalacji i przeglądach regałów magazynowych.

Wychodząc naprzeciw naszym klientom w zakresie spełnienia wymagań prawnych dotyczących konieczności okresowych kontroli stanu technicznego regałów magazynowych oferujemy eksperckie przeglądy regałów magazynowanych.

Przeglądy eksperckie regałów magazynowych wykonywany jest zgodnie z wytycznymi PN-EN 15635:2010  „Stalowe statyczne systemy składowania -- Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania” Zgodnie z zapisami normy okresowe przegląd  regałów są niezbędne do minimalizowania zagrożeń i zwiększenia bezpieczeństwa w magazynie w związku z prowadzonymi tam działaniami z jednoczesnym ograniczeniem negatywnych skutków występowania uszkodzeń instalacji regałowych.

Zakres przeglądu obejmuje:

  • Sprawdzenie uszkodzenia konstrukcji systemów regałowych w szczególności słupów i belek
  • Sprawdzenie pionowości rzędów regałów,
  • Sprawdzenie ugięcia losowo wybranych belek regałowych,
  • Sprawdzenie stóp regałów, połączeń belek do słupów oraz połączeń śrubowych,
  • Wizualne sprawdzenie stanu posadzki w magazynie,
  • Wizualna kontrola składowanego towaru w regałach,
  • Sprawdzenie aktualności tablic znamionowych,
  • Kontrola obciążenia regału paletowego,
  • Sprawdzenie dokumentacji regałowej posiadanej przez zamawiającego,

 

Po wykonaniu przeglądu, wystawiany jest  protokół z przeglądu regałów z zestawieniem ewentualnie uszkodzonych elementów regałowych do wymiany, z zaobserwowanymi nieprawidłowościami oraz zaleceniami pokontrolnymi.

 

Wyślij zapytanie o przegląd regałów

 

Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Nr telefonu
Treść wiadomości
Wyślij wiadomość