Filozofia Lean a znakowanie posadzek w magazynie

 

Visual workplace czyli Wizualne środowisko pracy

Filozofia lean czyli strategia zarządzania opierająca się o zasady eliminacji marnotrawstwa, ograniczania strat i odpadów w działalności. Lean jako koncepcja zarządzania nie daje gotowych rozwiązań ale wyznacza drogi w jaki sposób osiągnąć zamierzone cele. Jednym z n nich jest Wizualne środowisko (Visual Workplace) pracy czyli takie gdzie wszystkie ważne informacje dostępne są dla pracowników w miejscu gdzie ich potrzebują. Koncepcja Visual Workplace ogrywa istotną rolę w popularnych narzędziach związanych z tą filozofią takich jak 5S czy Kaizen.

W praktycznym aspekcie oznacza to, że stosowanie taśm podłogowych, kształtów podłogowych czy znaków podłogowych do przekazywania informacji związanych z bezpieczeństwem, procedurami czy też identyfikacją to idealny sposób na zmniejszenie ilości strat, zwiększenie świadomości pracowników i produktywności w dłuższej perspektywie.


Znakowanie posadzek - komunikaty wizualne


Jak dowodzą badania ludzie czerpią 75% informacji z komunikatów wizualnych. Skuteczny komunikat wizualny instruuje pracowników w zakresie odpowiednich informacji proceduralnych i BHP.


Komunikaty wizualne stosowane na posadzkach obejmują:

  • Taśmy sygnalizacyjne podłogowe – pozwalające wyznaczyć pasy ruchu, miejsca składowania i produkty wymagające kontroli jakości i inne. Dzięki dużej różnorodności kolorów mogą one pełnić rolę swoistych nakazowi i zakazów w firmie: ścieżki ruchu pracowników, pola na towary do wysyłki, pola na towary oczekujące do kontroli, pola na towary odrzucone.
  • Taśmy fluorescencyjne podłogowe - wskazują wyjścia awaryjne pracownikom (oznakowanie fosforyzujące) w przypadku awarii zasilania spowodowanej. Bardzo ważne jest, aby drogi awaryjne były czyste i łatwe do znalezienia nawet bez prądu.
  • Taśmy dwukolorowe sygnalizacyjne podłogowe – stosowane głównie do oznaczania obszarów wokół maszyn.
  • Koperty informacyjne podłogowe – przydatne tam gdzie informacje ulegają zmianie: instrukcje, wskazywanie lokalizacji, kodów kreskowych itp.
  • Kształty podłogowe – do oznaczania pól odkładczych ( narożniki z zaokrąglonymi rogami, narożniki z prostymi rogami) , wskazywania kierunków (kształt strzałka, kształt trójkąt) , wyznaczania ciągów pieszych(kształt człowiek, kształt stopa) tworzenia informacji na posadzkach (kształty cyfry i litery).
  • Znaki bezpieczeństwa – do skutecznej komunikacji w sprawie zagrożeń w miejscu pracy oraz reagowania na nie (np. Uwaga! Materiały Łatwopalne, Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia, Uwaga! Wał frezarki).


Dlaczego naklejanie linii a nie malowanie


W przypadku filozofii Lean kluczem sukcesu jest zdolność do ciągłego doskonalenia do szybkiego wprowadzania zmian w oparciu o zmieniające się dane. Taśmy sygnalizacyjne podłogowe typu DuraStripe które są łatwo usuwalne a obszary robocze jest łatwo zmienić. Zamian można dokonywać kiedy produkcja jest w toku dzięki czemu eliminujemy potrzebę przestojów a co za tymi idzie strat produkcyjnych.

Taśmy typu Durastipe można nakleić praktycznie na każdą powierzchnię, wystarczy jedynie dobrać jej rodzaj do podłoża. Dla nowych gładkich powierzchni o niskim lub umiarkowanym natężeniu ruchu wózków widłowych lub paletowych stosuje się typ taśm MeanLean .

Dla bardziej wymagających powierzchni polecane są taśmy Supreme V o lekko porowatej powierzchni i fazowanych krawędziach.

 

Powrót