Jak zadowolić BHP-owca, czyli parę porad, aby Inspektor był dumny z Twojej firmy – część pierwsza m

 

Temat bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z podstawowych i najważniejszych elementów działania każdej firmy. Bezpieczne środowisko pracy to zadowoleni pracownicy, którzy w warunkach kontrolowanych pracują wydajnie, a niespodziewane wypadki nie zakłócają rytmu pracy. Stworzenie firmy, która jest bezpieczna, a jednocześnie ekonomiczna i wydajna to trudne zadanie. Niejednokrotnie firmy zmagają się, aby znaleźć zloty środek między wymogami prawa dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy a realiami, w których przyszło im funkcjonować. Do właściwej interpretacji przepisów i właściwego postępowania nieodzownym pomocnikiem służącym Prezesom, Dyrektorkom i Kierownikom firm jest służba BHP. Liczbę pracowników służby BHP ustala pracodawca, który bierze pod uwagę stan zatrudnienia i warunki pracy. W mniejszych firmach bardzo często jest to jeden specjalista lub Inspektor BHP potocznie nazywany „ bhp-owocem”.
Bhp-owiec nie ma łatwego zadania i tak naprawdę ciężko sprawić by był zadowolony i spał spokojnie. Jest to ktoś taki, który w najprostszej czynności pracownika widzi zagrożenie lub niezgodność z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Jest jednak sposób, aby przynajmniej mu trochę pomóc. Sposobem tym jest takie wyposażenie, aby w możliwe najlepszy sposób chroniły lub zabezpieczały naszych pracowników przed zagrożeniami.


Osłony i odbojniki regałowe


Większość magazynów wyposażonych jest w regały magazynowe. W większych magazynach mamy do czynienia z regałami wysokiego składowania, które obsługiwane są za pomocą wózków widłowych. W przypadku gdy wózek widłowy najedzie na regał, może dojść do przewrócenia się regałów. Aby tego uniknąć i zabezpieczyć zarówno regały, jak i ludzi poruszających się po magazynie z pomocą przychodzą osłony i odbojniki regałowe. Osłony i odbojniki montowane są na nogach regałów, w przypadku najechania wózkiem widłowym przejmują one siłę uderzenia, skutecznie chroniąc regały. Zastosowanie takich ochron zapobiegnie niepotrzebnym narażeniem zdrowia i życia pracowników.


Wózki transportowe


Kolejnym wyposażeniem, w które należy wyposażyć magazyn, są wózki transportowe. Zgodnie z przepisami prawa praca istnieje ściśle określona waga, jaką może przenosić pracownik. Aby sprostać, tym wymogom do przewożenia towarów należy używać wózków magazynowych. Duży wybór wózków sprawia, że z powodzeniem można wybrać wózek, który będzie odpowiedni do charakteru przewożonych towarów, począwszy na podstawowych wózków platformowych, wózków do palet czy też tych bardziej specjalistycznych takich jak wózki do płyt, wózki do opon , wózki do beczek czy wózki do butli.
Wyposażając naszą firmę w wózki, musimy pamiętać, że oprócz przepisów zwianych z przenoszonymi ciężarów nie mniej ważną kwestią jest ergonomia pracy. Jest to istoty punkt na, który uwagę zwraca każda kontrola BHP. Tutaj z pomocą pojawiają się wózki używane do kompletacji, układania na półkach, przy produkcji. Są to różnego rodzaju wózki na pojemniki euro, wózki półkowe czy też wózki do paczek.


Profile ostrzegacze i ochronne


Profile ostrzegawcze i ochronne naklejane są w miejscach, gdzie pracownik może być narażony na uderzenia podczas przejścia czy przejazdu. Montuje się je na wystające krawędzie barier, maszyn czy nisko przebiegających rur lub belek. Profile występują w wielu formach i rozmiarach, dostępne są ochrony rur, ochrony narożników i ochrony kątowników. Tam, gdzie występują powierzchnie stalowe, można zastosować magnetyczne ochrony przed uderzeniami.


Lustra


Montowanie luster na magazynie ma ogromne znaczenie, szczególnie gdy na magazynie panuje wzmożony ruch wózków widłowych. Aby nie doszło do niespodziewanej kolizji, należy wyposażyć magazyn w lustro przemysłowe. Szczególnie przydatne są tzw. lustra wsteczne okrągłe lub podłużne dobierane w zależności od wielkości potrzebnego pola widzenia i umiejscowienia. Lustra bardzo często montowane są na korytarzach, gdzie nie ma pełnej widoczności osoby wychodzącej zza zakrętu.


Oznakowania poziome posadzek


Wyznaczanie stref ruchu wózków widłowych i ludzi to istotny element bezpiecznego poruszania się na magazynie. Strefy przejść i miejsc skrzyżowań tras ruchy pieszych i pojazdów) powinny być wyraźnie oznaczone. Oznaczenia poziome można robić za pomocą malowania lub naklejania linii. W przypadku dużych magazynów nieocenionym pomocnikiem będzie wózek do malowania linii, który szybko i precyzyjnie pomoże w wyznaczeniu odpowiednich korytarzy transferowych. Drugim sposobem jest wyznaczanie linii za pomocą naklejania specjalnych taśm podłogowych. Często w magazynach wprowadzane są też inne oznaczenia naklejane na posadzki, są to różnego rodzaju kształty i znaki podłogowe, które mogą przybierać nawet formę komunikatów pisanych. Należy również wspomnieć o taśmach fluorescencyjnych pokazujących drogi ewakuacji w przypadku braku zasilania lub wybuchu pożaru. W komunikacji ostrzegawczej dużą rolę odgrywają również znaki piktogramowe ostrzegających przed niebezpieczeństwem lub informacyjne takie jak: znak "Uwaga!", "Materiały łatwopalne""Niebezpieczeństwo upadku" czy znak "Stop".


Przestawne słupki odgradzające


Czasowe odgrodzenie miejsc czasowo wyłączonych z produkcji podczas naprawy lub konserwacji powinno być oznaczone w sposób wyraźny i łatwy do rozpoznania. Z uwagi na czasowość wyłączenie tych obszarów dobrym rozwiązaniem są przestawne słupki odgradzające, które moną zakupić w kolorze biało-czerwonym lub bardziej ostrzegawczym żółto-czarnym.

Czy to wszystko sprawi, że BHP owiec będzie szczęśliwy? Pewnie znajdzie coś, żeby się przyczepić, ale z pewnością będzie zadowolony z takiego przygotowania magazynu. Łatwe w montażu i dostępne na rynku wyposażenie takie jak: odbojnik, wózek transportowy, taśma sygnalizacyjna czy słupek odgradzający może często zapobiec niepotrzebnym wypadkom, ale też stratom materialnym dla firmy.

Powrót