Znaki bezpieczeństwa, czyli naklejki informacyjne na podłogach

Komunikacja wizualna to istota część rzeczywistości każdej firmy. Elementami składowymi takiej komunikacji są: ilustracja, fotografia, czy też infografika.
Zbiór procedur i oznaczeń graficznych nazywany jest systemem identyfikacji wizualnej i jest wprowadzany w przedsiębiorstwie po to, aby w prosty i jasny sposób przekazać informację między nadawcą a odbiorcą.W rzeczywistości funkcjonowania magazynu czy też produkcji nadawcą tej wiadomości jest pracodawca a odbiorcą pracownik, który w jasny sposób otrzymuje zakaz, polecenie lub zalecenie. Jednym z elementów komunikacji niewerbalnej skierowanej do pracownika są oznaczenia umieszczane na posadzkach magazynów, hal produkcyjnych oraz podłogach korytarzy firmowych laboratoriów i warsztatów.
Tego typu wizualizacja informacji, nakazów, zakazów i zaleceń to różnego rodzaju naklejki podłogowe, które z powodzeniem mogą być też stosowane na ścianach i drzwiach. Oznaczenia takie bez względu na formę przekazu, jaki niosą: informującą, nakazującą czy ostrzegawczą wskazują ewentualne niebezpieczeństwa lub określają warunki na obszarze umieszczenia znaku.

Rodzaje znaków podłogowych

Znaki możemy podzielić na grupy pod względem przekazu, jaki za sobą niosą. Bardzo często znaki podłogowe swoją grafiką i kształtem oraz przekazem upodobnione zostały to znaków drogowych. Takie zastosowanie w łaty sposób nawiązujący do ogólnie znanych oznaczeń wspomaga komunikację firmową i nie pozostawia dużego pola do pomyłek w odczytywaniu komunikatów wizualnych.

Znaki STOP. Wywodzące się z oznakowani drogowych narzucają obowiązek bezwzględnego zatrzymania się. Charakterystyczna ośmiokątna tarcza sprawia, że jest on łatwo rozpoznawalny i niesie za sobą łatwy do odczytania komunikat. W większości przypadków znaki są w kolorze czerwonym, ale występują również w innych kolorach Znaki w kolorze niebieskim, białym lub żółtym stosowane są, wtedy gdy z jednej strony chcemy trochę złagodzić komunikat, o zatrzymaniu się, a z drugiej oprócz samej funkcji zatrzymania mają pełnić funkcję informacyjną.

Znaki ostrzegawcze. Znaki o charakterystycznych kształcie trójkąta. Komunikat, jaki za sobą niosą to „Uwaga !” mają na celu zwrócenie uwagi odbiorcy na daną sytuację, miejsce lub wydarzenie. Dla wzmocnienia komunikatu znaki ostrzegawcze mogą występować w kolorze czerwonym lub dla lekkiego złagodzenia w kolorze niebieskim.

  


Znaki bezpieczeństwa. Występują jako znaki okrągłe lub prostokątne. Kolorystyka tych znaków jest zróżnicowania i wynika podobnie jak w znakach ostrzegawczych os siły sygnału przekazu, jaki chcemy uzyskać. Czerwone znaki bezpieczeństwa to znaki rygoru: zakazu lub nakaz. Znaki niebieskie to zwykle znaki informacyjne o czynności, zdarzeniu lub przedmiocie. Znaki żółte to znaki ostrzegajcie oraz ostrzegająco informujące.Wśród znaków bezpieczeństwa występują również znaki zielone zawierające konkretny przekaz zarezerwowany zwykle dla koloru.

   

Znaki kierunkowe – to naklejane strzałki zwykle z teksem wskazujące drogę lub przejście.

Oznaczenia strony otwierania drzwi- niezwykle pomocne w ciasnych korytarzach gdzie istnieje ryzyko kolizji. Często wymagane przez służy BHP w zakładach pracy.

Znaki bezpieczeństwa Covid -19

Nazwa tych oznaczeń powstała niedawno i związana jest z epidemią korono wirusa rozprzestrzeniającą się również w Polsce. Firma Ergomat producent taśm i oznaczeń podłogowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, w tych trudnych czasach zaprojektowała i wdrożyła oznaczenia podłogowe, które w łatwy sposób odpowiadają wytycznym dotyczącym bezpieczeństwa w czasie zagrożenia koronowirusem Covid-19.
Oznakowania Covid -19

Taśmy o zachowaniu odległości

Oraz oznaczenia podłogowe: zachowaj bezpieczną odległość, wymagana maska na twarz, wymagane rękawice.

Powrót