Rodzaje zapasów magazynowych

Właściwe zarządzanie zapasami magazynowymi gwarantuje prawidłowe działanie magazynu, zarówno pod kątem produkcyjnym, jak i logistycznym. Odpowiednio opisane, poklasyfikowane oraz zharmonizowane w systemach dane pozwalają na znaczne usprawnienie pracy nie tylko magazynu, ale również całej firmy. Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie są rodzaje zapasów w logistyce i jak odpowiednio z nich korzystać.

 

Co to są zapasy magazynowe?

 

Zapasy magazynowe pełnią kluczową rolę w wielu procesach związanych z pracą firmy i magazynu. Odnoszą się zarówno do procesów produkcyjnych, sprzedażowych oraz logistycznych. Poprawnie utrzymane i zarządzane zapasy magazynowe gwarantują ciągłość na linii przyjęcia → składowanie → dostawy oraz zapewniają żądanego przez klienta poziomu obsługi. Pozytywnie wpływają również na dalsze etapy obróbki materiału, np. w firmach produkcyjnych. Właściwie zoptymalizowane i zharmonizowane pozwalają obniżyć koszty operacyjne danego przedsiębiorstwa oraz poprawiają jego płynność finansową.

Ponadto dzięki zapasom magazynowym można poprawnie wyrównać przepływ towarów oraz uchronić dane przedsiębiorstwo przed zmiennością w zakresie popytu i podaży. Zapasy magazynowe stanowią zabezpieczenie przed niepewnością dostaw oraz pozwalają na odnoszenie korzyści zarówno na koniunkturze, jak i na dekoniunkturze cenowej, tym samym przyczyniając się do stabilizacji cen na rynku.

 

Rodzaje zapasów magazynowych

 

Zapasy magazynowe obejmują sobą wyroby gotowe, półprodukty oraz surowce, które albo będą sprzedawane firmom zewnętrznym albo będą używane w strukturach firmy na dalszych etapach, np. produkcji lub dystrybucji. Poszczególne rodzaje produktów składowanych w magazynie podzielić można na:

 

Wyroby gotowe:

 

wytworzone dobra, które przeszły przez proces produkcji oraz spełniają założone standardy jakościowe i technologiczne. Należą do nich zarówno produkty, jak i materiały.

 

Półprodukty:

 

materiały używane w procesie produkcji do ukończenia wyrobu gotowych produktów

 

Surowce:


elementy niedokończone w procesie produkcji. Mogą zostać sprzedane do samodzielnej obróbki bądź doprowadzone do stanu wyrobu gotowego w strukturach przedsiębiorstwa.

 

W branży logistycznej istnieje kilka rodzajów kluczowych zapasów magazynowych. Są one niezbędne do prawidłowej organizacji pracy magazynu oraz do właściwego zarządzania łańcuchem przyjęć, składowania oraz dostarczania towarów. Wszystkie firmy na co dzień mają do czynienia z takim zagadnieniem, jak zapasy magazynowe w trakcie swojej codziennej pracy.

 

Zapas nadmierny:

 

Jest to ilość produktów, towarów lub materiałów w magazynie, która przekracza rzeczywiste lub oczekiwane potrzeby firmy w danym momencie. Inaczej mówiąc, zapas nadmierny oznacza ilość zapasów na magazynie, która jest większa niż niezbędna do zaspokojenia popytu klientów lub wymagań produkcji.

 

Zapasy prawidłowe:

 

Jest to poziom zapasów, który zapewnia firmie rentowność w danym momencie. Oznacza to, że nie generują one strat w strukturze finansowej danej firmy logistycznej lub produkcyjnej. Zapasy prawidłowe można podzielić na zapasy bieżące, buforowe oraz sezonowe:

 

Zapas bieżący:

 

Odnosi się do ilości produktów, towarów lub materiałów dostępnych w danym momencie w magazynie lub w trakcie produkcji. To aktualna ilość gotowa do natychmiastowego użycia lub wysyłki do klientów w momencie zapotrzebowania.

 

Zapas buforowy:

 

Znany również jako zapas bezpieczeństwa lub rezerwowy. To dodatkowa ilość materiałów przechowywanych w magazynie. Jego głównym celem jest zabezpieczenie przed nieprzewidywalnymi zmianami w popycie lub opóźnieniami w dostawach. Umożliwia także ochronę centrum logistycznego firmy przed innymi niespodziewanymi sytuacjami, zapewniając nieprzerwany łańcuch dostaw. Zapas buforowy minimalizuje ryzyko braków towarów i gwarantuje ciągłość procesów przyjęć oraz dostaw.

 

Zapas sezonowy:

 

Są to specjalne zapasy przechowywane przed sezonem, w którym przewidywany jest zwiększony popyt na dany towar lub materiał. Zapas sezonowy mogą stanowić produkty związane z określonymi wymaganiami zależnymi od okresu w roku, np. święta, wakacje, ubrania zimowe, itp.

 

Zapas maksymalny:

 

Tym mianem określa się ilość towarów, które maksymalnie mogą być przechowywane w magazynie. Odpowiednie zarządzanie tym zapasem pozwala uniknąć problemów związanych z nieprawidłowym składowaniem materiału. Ponadto zapas maksymalny pomaga uniknąć nadmiernego gromadzenia zapasów, co może generować dodatkowe koszty związane z przechowywaniem, a w przypadku branży spożywczej lub leczniczej – psucie się towarów.

 

Powyższe rodzaje zapasów magazynowych oraz ich prawidłowe przestrzeganie pozwalają na sprawne oraz właściwe funkcjonowanie magazynu. Właściwe zarządzanie zapasami zapobiega powstawaniu strat finansowych w strukturach firmy oraz pozwala na właściwe dysponowanie zasobami magazynu.

 

Typowe błędy w organizacji zapasów magazynowych

 

Pomimo że organizacja zapasów magazynowych pomaga w utrzymaniu prawidłowego działania firmy oraz magazynu, to nie sposób wspomnieć o możliwych błędach, które mogą przydarzyć się w procesie organizacji magazynu.

Pierwszym problemem, z jakim borykają się przedsiębiorstwa, jest brak ładu w przestrzeniach magazynowych. Często bowiem zdarza się, że regały magazynowe są zagracone przedmiotami, które nie będą nigdy wysyłane do klienta ani nie zostaną poddane w dalszych etapach w przedsiębiorstwie.

Mowa tu o przedmiotach takich, jak zwroty reklamacyjne, próbki wyrobów, materiały eksploatacyjne do maszyn, itp. Do przechowywania tego typu zbędnych przedmiotów świetnie sprawdzą się pojemniki plastikowe magazynowe

Drugim błędem są tzw. martwe zapasy. Czyli produkty i materiały, których nie udało się upłynnić w trakcie sezonu bądź skończyła się ich data przydatności. Martwe zapasy zajmują miejsce na regałach magazynu, blokując tym samym miejsce na nowe, być może bardziej potrzebne towary.

Kolejny problem wynika z kolei z tzw. nadmiernej sprzedaży, czyli oversellingu. Overselling występuje w czasie sezonu, kiedy przedsiębiorstwo ma więcej zamówień, i nie wyrabia się z prawidłowym uzupełnianiem zapasów towaru na magazynie.

 

W jaki sposób wyposażenie ze sklepu MAES pomaga w organizacji zapasów magazynowych?

 

Wyposażenie magazynowe ze sklepu MAES odgrywa kluczową rolę w efektywnej organizacji zapasów. Solidne regały i metalowe szafy umożliwiają optymalne wykorzystanie przestrzeni, co ułatwia segregację i szybki dostęp do przechowywanych towarów. Dzięki pojemnikom plastikowym można z łatwością posegregować i oznaczyć mniejsze przedmioty, co minimalizuje czas potrzebny na ich odnalezienie i zapobiega bałaganowi. Wózki transportowe i plastikowe palety znacząco przyspieszają przemieszczanie zapasów wewnątrz magazynu. Usprawnia to procesy załadunku, rozładunku i kompletacji. Dzięki wyposażeniu od MAES magazyn jest lepiej zorganizowany, a zarządzanie zapasami staje się prostsze i bardziej efektywne.
 

Powrót