Zalecenia bezpieczeństwa w zakładach pracy podczas epidemii koronawirusa — Covid

 

Epidemia koronawirusa objęła swoim zasięgiem cały świat. W tej trudnej dzisiaj rzeczywistości nasze działania mają wpływ jak długo i jak intensywnie epidemia ta będzie się rozwijać. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby oraz chronić zdrowie swoje i swoich pracowników Światowa Organizacja Zdrowia wydała zalecenia w zakresie bezpieczeństwa pracowników i rozprzestrzeniania się Covid-19 w miejscach pracy.
Zalecenia WHO zostały opublikowane w czterech blokach informacji:
• sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w miejscu pracy
• Zarządzanie ryzykiem COVID-19 podczas organizowania spotkań i wydarzeń
• Podróże służbowe
• Przygotowanie miejsca pracy w czasie COVID-19

Poniżej zostanie przedstawiona interpretacja wyżej wymienionych zaleceń, która ma na celu bliżej przedstawić problem oraz pomóc pracodawcom i pracownikom w znalezieniu odpowiednich metod do ich realizacji.

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID 19 w miejsce pracy

Pierwszym elementem w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa jest zachowanie podwyższonych standardów higieny w miejscu pracy. Pracodawca powinien zapewnić, aby wszystkie miejsca pracy były czyste i odpowiednio często myte raz dezynfekowane. Istotne jest również, aby wszystkie powierzchnie płaskie takie jak biurka, stoły, lady recepcjonistek i wszystkie inne powierzchnie płaskie, gdzie istnieje ryzyko osadzenia się cząsteczek wirusa, były czyszczone regularnie. Należy również dezynfekować telefony komórkowe oraz klawiatury komputerów.
Pracodawca powinien zapewnić pracownikom środki dezynfekujące po to, aby mogli oni w każdej chwili użyć ich do dezynfekcji swoich miejsc lub narzędzi pracy.
Należy przy tym pamiętać, że środki dezynfekujące należą do grupy środków chemicznych, należy wiec je przechowywać z ogólnie przyjętymi zasadami dla tego typu substancji. Jeżeli do tej pory w zakładzie pracy nie było konieczności przechowywania substancji chemicznych, należy zapoznać się z zasadami, które ich dotyczą. Należy pamiętać, aby do środków chemicznych posiadać aktualną kartę charakterystyki a środki przechowywać w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych. Tam, gdzie takich środków jest dużo, dobrym rozwiązaniem są specjalne szafy metalowe z wanienkami ociekowymi, które zostały zaprojektowane do przechowywania tego typu substancji.

Zarządzanie ryzykiem COVID-19 podczas organizowania spotkań i wydarzeń

Punktem wyjścia podczas organizowania spotkań i wydarzeń jest przede wszystkim założenie, że każdy może być nosicielem Covod-19. Należy organizować tylko te spotkania, które są absolutnie niezbędne, a wszędzie tam, gdzie można należy stosować spotkania wirtualne organizowane i przeprowadzane za pomocą przez dostępnych narzędzi tele i audio konferencyjnych.
Podczas spotkań nie powinno uczestniczyć więcej niż 5 osób. Należy zrezygnować z podawania sobie dłoni na powitanie oraz zachować przynajmniej 1,5 odstępu między pojedynczymi osobami.
Salki konferencyjne i inne pomieszczenia spotkań powinny zostać dokładne poddane myciu i dezynfekcji zarówno przed, jak i po spotkaniu.
Wszystkie osoby, które przybędą na spotkanie z jakimikolwiek objawami chorobowymi, powinny zostać poproszone o opuszczenie pomieszczenia.

Podróże służbowe podczas epidemii

Pracodawca powinien poinformować swoich pracowników, których specyfikacją pracy jest odbywanie częstych podróży służbowych o:

  • Odbywaniu tych podróży, które są tylko niezbędnie konieczne
  • Zrezygnowania z podróży służbowych i zastąpienie ich spotkaniami on line lub telefonicznymi
  • Zaniechaniu podróży w przypadku zauważenia nawet najmniejszych objawów chorobowy, nawet jeżeli wynikają one z przeziębienia, lub alergii.

Informacja płynąca od pracodawcy powinna być jasna i szeroko komunikowana w organizacji tak, aby pracownicy nie obawiali się, odmowy podróży służbowej, jeżeli uznają ją za zagrażającą ich zdrowiu.

Miejsce pracy w czasie epidemii COVID-19

Praca w dobie epidemii koronowirusa nie jest łatwym zadaniem zarówno od strony pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca musi zapewnić i zorganizować bezpieczne miejsca pracy , pracownik natomiast musi nauczyć się funkcjonować w zmienianych warunkach.

W zmienionych warunkach funkcjonowania w czasie epidemii pracodawca powinien tak przeorganizować biuro lub obszary produkcyjne oby pracownicy zachowywali od siebie odstęp przynajmniej 1,5 m. Dobrym sposobem, oznaczenie posadzek naklejkami informacyjnymi i taśmami informacyjnymi o zachowaniu odległości.
Kolejnym ważnym aspektem, który ciąży na pracodawcy jest, promowanie wśród personelu regularnego i dokładnego mycia rąk. Tutaj również pomocne mogą być naklejki informujące i przypominające o myciu rąk.
Dozowniki w zakładach pracy muszą być regularnie napełniane, a pracodawca musi się upewniać, że wszyscy, że mają do nich dostęp.
Promocja ochrony dróg oddechowych i noszenie rękawiczek to również istotny element walki z koronawirusem . Pracodawca powinien zapewnić możliwość noszenia maseczek i rękawiczek przez pracowników• zapewniając im te środki ochrony indywidualnej i w jasny sposób o tym komunikując.
Naklejki umieszone na podłogach, ścianach lub drzwiach pomogą w tej komunikacji. Przykłady znaków stosowanych w zakładach pracy w dobie epidemii Covid-19:

https://www.maes.com.pl/kategoria/111/znaki-podlogowe

Powrót